Yardımcı Belge ve Linkler

Prof. Dr. Mehmet ZOR

DEU Makina Mühendisliği Bölümü

Standart Formül Kağıdı: (son güncelleme 12.06.2020)  sınavlarda serbesttir. Üzerine herhangi bir not yazılmamalıdır.

Ders Ödevi ve Projesi (Yüksek Lisans İçin)

Literatür Taraması Örneği

            Faydalı Linkler ( Literatür Çalışması yapmak ve makalelere ulaşmak için)