Mukavemet I – Ders Eğitim Videoları

Konu ve kavramları anlayabilmek için, videoları numara sırasına göre izlemeniz gerekmektedir.

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

Giriş ve Motivasyon

Statik ve Mukavemet Dersleri için Giriş ve Motivasyon Bilgileri
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

1. Ayırma Prensibi ve Gerilme Kavramı

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

2.Çeki-Bası ve Kesme Yüklemeleri

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3a- Şekil Değiştirme – 1 (Çubuklarda uzama-kısalma Hesapları)

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3b. Şekil Degiştirme-2/Çeki-Bası Durumlarında Hiperstatik ve Isıl Problemler

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3c Şekil Degiştirme-3 /Genel Yükleme Durumunda HOOKE Bağıntıları

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

4a Millerin Burulması-1/Gerilme Hesaplamaları

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

4b Millerin Burulması -2 / Şekil Değiştirme ve Hiperstatik Durumlar

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5a EĞİLME – 1 /Basit Eğilme’de Gerilme Hesabı

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5b Eğilme – 2 / Düşey Yüklü Kirişlerin Eğilmesi

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5c.1 – Eğilme -3/ Kesmeli Eğilmede Kayma Gerilmeleri Hesapları/Örnekli Konu Anlatımı

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.c.2-Örnek Problemler/Kesmeli Eğilmede Kayma Gerilmeleri ile İlgili

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.c.3-Kesmeli Eğilmede Kayma Akısı (q) Dağılımı

Kesmeli Eğilmeye Maruz Kirişlerde, Kesme Kuvveti sebebiyle kesitte oluşan kayma akısı dağılımının teorisi ve mantığı anlatılmıştır. Bu konu özellikle 5.c.4 videosunda anlatılan Kayma Merkezi konusuna da bir temel teşkil etmektedir.

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5d-Birden Fazla Malzemeden İmal Edilmiş (Kompozit) Kirişlerin Eğilmesi

Birden Fazla Malzemeden İmal Edilmiş (Kompozit) Kirişlerde Eğilme Sonucu oluşan Gerilme Hesaplamaları Bir Örnekle anlatımıştır.

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

6.a Düzlemde Gerilme Dönüşümleri ve Mohr Çemberi

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

7. Akma ve Kırılma Kriterleri

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I veya Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

8a. Bileşik Yükleme Durumları

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I veya Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

8b. İnce Cidarlı İçten Basınçlı Kaplar

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet I veya Mukavemet II)