Endüstriyel Uygulamalarla Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)

Bilgisayar destekli mühendislik dersi hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

Ders İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders gerçek hayattan endüstriyel örneklerle Ansys-workbench ile analizler üzerine kuruludur. Dersin amacı Workbench programının kullanımını öğretmek değildir. Dersin asıl amacı Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) çalışmalarında, endüstriyel bir probleme yaklaşım, problemin sebeplerini doğru anlama, analiz girdilerinin doğru tespiti, sonuçların doğru yorumlanabilmesi, doğru yargılara varabilme, probleme yönelik doğru çözümler geliştirebilme, inisiyatif kullanarak süreci doğru yönetme ve yönlendirme gibi bir mühendisten beklenen temel niteliklerin kazandırılmasıdır. Derste endüstriyel sistem veya parçaların hazır modelleri genelde kullanılmaktadır.  Bu ders öğrencilerin her zaman zevkle takip ettiği ve onların tabiriyle ufuk açıcı uygulamalar içermektedir diyebiliriz.

Öğretim Üyeleri için Bilgilendirme: Dersi kendi bölümlerinde açmak isteyen öğretim üyeleriyle ders materyalleri ve ders işleme rehberi paylaşılmaktadır. Bunun için maille iletişime geçilmesi yeterlidir: mehmet.zor@deu.edu.tr

Daha Fazla Bilgi için
2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim

 Haftalık Ders Konuları ve Materyallerini

İnceleyniz.