Mukavemet II – Ders Eğitim Videoları

Mukavemet II konularını anlamak için öncelikle  Mukavemet I konuları anlaşılmış olmalıdır.

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

1.a) 3 Boyutlu Durumda Gerilme Dönüşümleri (Bölüm 1)/Herhangi Bir Eksen Takımına Göre

3 boyutlu Gerilme Durumunda Herhangi Bir Düzlem ve Eksen Takımına Göre Gerilme Hesapları Anlatılmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

1.b) 3 Boyutlu Durumda Gerilme Dönüşümleri (Bölüm 2) /3D Mohr Çemberi

Asal Gerilmeler ve 3D  Mohr Çemberi

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

2.a) Eğik Eğilme -1 / Konu Anlatımı

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

İki Eksenli veya Eğik Eğilme olarak bilinen bu konuyu anlayabilmek için önce seyredilmesi gerekli videolar.

1- Statik :  6.c – Asal Atalet Eksenleri ,

2- Mukavemet -I :  5a Videosu / Eğilme -1/ Basit Eğilmede Normal Gerilme Hesapları

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

2.b ) Eğik Eğilme -2/ Örnek-1

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

2.c ) Eğik Eğilme -3/ Örnek-2

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3.1.a) Elastik Eğri-1a/Analitik Yöntem/1.Bölüm: Konu Anlatımı

Basit Eğilmeye Maruz Kirişlerde Şekil Değiştirme Konusudur. Analitik Yöntem (İntegrasyon Metodu) ile Sehim (Çökme) ve Eğim (Dönme Açısı) hesaplarının konu anlatımını ve formüllerin çıkarılışını bu videoda bulabilirsiniz. Eğim ve Sehim değerleri x’e bağlı fonksiyonlar halinde elde edilmektedir.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3.1.b) Elastik Eğri-1b/Analitik Yöntem/2.Bölüm: Örnek Problemler

Basit Eğilmeye Maruz Kirişlerde Şekil Değiştirme Konusudur. Analitik Yöntem  (İntegrasyon Metodu) kullanarak ile Sehim (Çökme) ve Eğim (Dönme Açısı) hesaplarıyla ilgili 3 örnek problem çözülmüştür.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3.2 ) Elastik Eğri-2/Moment Alanı Metodu

Basit Eğilmeye Maruz Kirişlerde ,  Moment Alanı Metodu ile Sehim (Çökme) ve Eğim (Dönme Açısı) hesaplamalarının teorisi anlatılmış ve so n kısımda 1 örnek çözülmüştür. Bu metod tekil yüklemelerde pratiktir ve belli bir noktanın eğim veya sehim değerlerini doğrudan bulmamızı sağlar.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3.3) Elastik Eğri-3/Eşlenik Çubuk Metodu

Basit Eğilmeye Maruz Kirişlerde ,  Eşlenik Çubuk Metodu ile Sehim (Çökme) ve Eğim (Dönme Açısı) hesaplamalarının teorisi anlatılmış ve son kısımda 2 örnek çözülmüştür. Bu metod da tekil yüklemelerde pratiktir ve belli bir noktanın eğim veya sehim değerlerini doğrudan bulmamızı sağlar.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

3.4) Elastik Eğri-4/Süperpoziyon Metodu ve Hipersitatik Sistemler

Basit Eğilmeye Maruz Kirişlerin Eğim ve Sehim Hesaplarında:

  • Birden fazla yükleme tipi için Süperpozisyon yönteminin kullanımı;
  • Genel çözümü belli olan Referans Sistemlerin incelediğimiz probleme nasıl uyarlandığı;
  • Statikçe Belirsiz (Hiperstatik) sistemlerin çözümü Örnekler Üzerinden anlatışmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

4) Kesmeli Eğilmede Kayma Merkezi

Kesmeli Eğilmeye Maruz Kirişlerde, Eğilmenin yanında eksenel dönme (burulma) olmaması için, dış kuvvetin uygulanması gereken konumu ifade eden kayma merkezi kavramı örneklerle anlatılmıştır.  Bu videoyu anlayabilmek için öncelikle  5.c.3 videosunda anlatılan kayma akısı kavramı çok iyi anlaşılmalıdır.

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet II ) 

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.1) Enerji Metodları / Şekil Değiştirme Enerjisi

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.2.a) Enerji Metodları / Castigliano Teoremleri-1 / Örnekli Konu Anlatımı

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.2.b) Enerji Metodları /Castigliano Teoremleri-2 /Doğrusal Çubuklarla ilgili Problemler

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

5.2.c) Enerji Metodları /Castigliano Teoremleri-2 /EĞRİSEL Çubuklarla ilgili Problemler

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

6.a) Kolonların Burkulması-1 /Konu Anlatımı

Kolonların Burkulmasında Kritik yükün teorik hesaplama yöntemleri anlatılmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

6.b) Kolonların Burkulması-2 / Çözümlü Örnek Problemler

Kolonların Burkulması ile ilgili 6 tane örnek problem çözülmüş ve önemli noktalar vurgulanmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

7) Eğri Eksenli Çubukların Eğilmesi

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

8) Düzlemde GERİNME Dönüşümleri ve Straingage Ölçümleri ile Deneysel Gerilme Tespiti

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet II)
YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

9.) İnce Cidarlı Kapalı Tüplerin Burulması

İnce Cidarlı, Dairesel olmayan ve Kapalı olan tüp şeklindeki olan çubuk elemanlarda burulma yüklemesi sonucu kesitte oluşan gerilme dağılımının  ve tüpün burulma açısının nasıl bulunacağı anlatılmış, formülleri çıkarılmış ve en sonunda 1 örnek çözülmüştür. (Formüller dairesel tüplere de uygulanabilir.)

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

10) Dikdörtgen Kesitli veya İnce Profil Kesitli Çubukların Burulması

İçi dolu Dikdörtgen kesitli çubuklarda  veya ince dikdörtgenlerin birleşimiyle oluşan I, L, U vb. benzeri kesitlere sahip profil çubuklarda, burulma yüklemesi sonucu kesitte oluşan gerilme dağılımının  ve  burulma açısının nasıl bulunacağı örnekler üzerinden anlatılmıştır.

(Anlatıldığır Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

11) Enerji Metodları / Dinamik Yüklemeler / Elasto Kinetik Tesirler /Çarpma Etkisi

Sabit bir cisme farklı bir cismin çarpması sonucu oluşan gerilme ve şekil değiştirme hesaplamaları anlatılmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

12.a)Yorulma-1 / Ömür Hesaplamaları

Tekrarlı Yüklemeler Sonucu Katı cisimlerde oluşan hasar şekline Yorulma ismi verilmektedir. Bu videoda bir cismin tekrarlı yüklere kaç tekrara kadar dayanacağı yani ömür hesaplamaları, sonsuz ömür kavramı, S-N diyagramları örneklerle anlatılmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

12.b) Yorulma-2 / Boyutlandırma

Tekrarlı yüklemeler sonucu katı cisimlerde oluşan hasar şekline Yorulma ismi verilmektedir. Bu videoda bir cismin tekrarlı yüklere dayanabilmesi için emniyetli boyutlarının hesaplama yöntemleri anlatılmıştır. Farklı Yorulma kriterlerinden bahsedilmiş ve örnekler çözülmüştür.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)

YouTube kanalıma abone olabilirsiniz

12.c) Yorulma-3 / Örnek Problem Çözümü

Kesmeli Eğilme + Burulma yüklemesine maruz kalan bir milde, yorulma açısından boyutlandırma kontrolününün yapıldığı detaylı bir örnek problemdir. Ayrıca Soderberg kriterine göre emniyet katsayısı hesaplanmıştır.

(Anlatıldığı Ders: Mukavemet II)