Mukavemet 1 Ders Notları

İndir “Mukavemet 1 Ders Notları”

mukavemet-1-ders-notlari-4kasim-2023-bp-4-1.pdf – 30561 defa indirildi – 10,63 MB

(Son güncelleme : 04.11.2023)

(Güncelleme farkları üstteki linkten indirilen ders notlarındaki 3ncü sayfada belirtilmiştir.)

Kendi dersinde bu notları takip etmek isteyen öğretim üyelerine  animasyonlu sunum dosyası ve bazı ders materyalleri gönderilmektedir.

Konular

1 a) Giriş ve Motivasyon: Dersin içeriği, amacı, hedefleri; Bu ders gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusuna örnekli bir cevap

1.b) Ayırma Prensibi veGerilme Kavramı:, Eksenel (Çek-Bası)  Yükleme hesapları, Bağlantı Elemanları (pim, civata, perçin hesapları)

2.)  Çeki, Bası Kesme Yüklemeleri:  (Çeki / Basıya maruz çubuklar ve Kesmeye maruz bağlantı elemanları -pimler, civatalar vb.)

3.) Şekil Değiştirme Elastiklik Modülü, Poisson oranı, Hooke Kanunları, Uzama-Kısalma Hesapları, Termal Yüklemeler, Eksenel Yüklemede Hiperstatik Problemler

4) Milleri Burulması : Dairesel kesitli çubuk elemanlar (miller) için Burulma yüklemesi ve gerilme hesabı, Burulmada hiperstatik problemler

5.a) Basit Eğilmede Normal Gerilme Dağılımı: Simetrik kesitli kirişlerde basit eğilme sonucu oluşan normal gerilmeler

7) Akma ve Kırılma Kriterleri: Tresca, Von-Mises, Rankine ve Coulumb kriterleri ve örnek problemler

8.a ) Bileşik Yükleme Durumları  Çeki + Eğilme durumları, Eğilmeli burulmaya maruz miller

8b-)  İçten Basınçlı İnce Cidarlı Kaplar : Küresel veya Silindirik tanklarda iç basınç sebebiyle oluşan cidar gerilmeleri.