Mukavemet 1 Ders Notları

İsteyen öğretim üyelerine  animasyonlu sunum dosyası ve bazı ders materyalleri gönderilmektedir.

İçindekiler

1.a Giriş ve Motivasyon: Dersin içeriği, amacı, hedefleri; Bu ders gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusuna örnekli bir cevap

1.b  Ayırma Prensibi ve Gerilme Kavramı, Eksenel (Çek-Bası)  Yükleme hesapları, Bağlantı Elemanları (pim, civata, perçin hesapları)

3.Şekil Değiştirme: Elastiklik Modülü, Poisson oranı, Hooke Kanunları, Eksenel Uzama-Kısalma Hesapları, Termal Yükleme ve Şekil Değiştirmeler, Eksenel Yüklemede Hiperstatik Problemler

4. Milleri Burulması : Dairesel kesitli çubuk elemanlar (miller) için Burulma yüklemesi ve gerilme hesabı, Burulmada hiperstatik problemler

5.  Eğilme: Basit ve kesmeli Eğilmede Gerilme Hesabı, Düşey Yüklü kirişlerde Kesme Kuvveti-Eğilme Momenti Diyagramları, Kayma Gerilmesi ve Kayma Akısı

6. Düzlemde Gerilme Dönüşümleri ve Mohr Çemberi

7. Akma ve Kırılma Kriterleri

8. Bileşik Yükleme Durumları  a-) Çeki + Eğilme durumları, Eğilmeli burulmaya maruz miller, b-) İçten basınçlı kaplar