Mukavemet I Ders Notları

Mukavemet I Ders Notlarının Tümü PDF: İndir  (Son güncelleme13.10.2020)

Not: İsteyen öğretim üyelerine sunum dosyası gönderilmektedir.

İçindekiler

01.

Giriş,Bilgileri ve Temel Hesaplamalar : Dersin içeriği, amacı, hedefleri; Gerilme Kavramı,Eksenel (Çek-Bası)  Yükleme hesapları, Bağlantı Elemanları (pim, civata, perçin hesapları)

02.

Şekil Değiştirme: Elastiklik Modülü, Poisson oranı, Hooke Kanunları, Eksenel Uzama-Kısalma Hesapları, Termal Yükleme ve Şekil Değiştirmeler, Eksenel Yüklemede Hiperstatik Problemler

03.

Milleri Burulması : Dairesel kesitli çubuk elemanlar (miller) için Burulma yüklemesi ve gerilme hesabı, Burulmada hiperstatik problemler

04.

Eğilme: Basit ve kesmeli Eğilmede Gerilme Hesabı, Düşey Yüklü kirişlerde Kesme Kuvveti-Eğilme Momenti Diyagramları

05.

Eğilmede Kayma Gerilmeleri: (Hazırlanıyor. Derse dahi değildir)

06.

Düzlemde Gerilme Dönüşümleri ve Mohr Çemberi

07.

Akma ve Kırılma Kriterleri

08.

Bileşik Yükleme Durumları