Mukavemet 1 Ders Notları

İndir “Mukavemet 1 Ders Notları”

mukavemet-1-ders-notlari-4kasim-2023-bp-4-1.pdf – 36530 defa indirildi – 10,63 MB

(Son güncelleme : 04.11.2023)

(Güncelleme farkları üstteki linkten indirilen ders notlarındaki 3ncü sayfada belirtilmiştir.)

Kendi dersinde bu notları takip etmek isteyen öğretim üyelerine  animasyonlu sunum dosyası ve bazı ders materyalleri gönderilmektedir.

Güncel Sunum Dosyaları (pptx)  Linkleri

Konular

1 a) Giriş ve Motivasyon: Dersin içeriği, amacı, hedefleri; Bu ders gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusuna örnekli bir cevap

1.b) Ayırma Prensibi veGerilme Kavramı:, Eksenel (Çek-Bası)  Yükleme hesapları, Bağlantı Elemanları (pim, civata, perçin hesapları)

2.)  Çeki, Bası Kesme Yüklemeleri:  (Çeki / Basıya maruz çubuklar ve Kesmeye maruz bağlantı elemanları -pimler, civatalar vb.)

3.) Şekil Değiştirme Elastiklik Modülü, Poisson oranı, Hooke Kanunları, Uzama-Kısalma Hesapları, Termal Yüklemeler, Eksenel Yüklemede Hiperstatik Problemler

4) Milleri Burulması : Dairesel kesitli çubuk elemanlar (miller) için Burulma yüklemesi ve gerilme hesabı, Burulmada hiperstatik problemler

5.a) Basit Eğilmede Normal Gerilme Dağılımı: Simetrik kesitli kirişlerde basit eğilme sonucu oluşan normal gerilmeler

7) Akma ve Kırılma Kriterleri: Tresca, Von-Mises, Rankine ve Coulumb kriterleri ve örnek problemler

8.a ) Bileşik Yükleme Durumları  Çeki + Eğilme durumları, Eğilmeli burulmaya maruz miller

8b-)  İçten Basınçlı İnce Cidarlı Kaplar : Küresel veya Silindirik tanklarda iç basınç sebebiyle oluşan cidar gerilmeleri.