Aytug Öner >>>

Mehmet Zor hocamın verdiği bilgisayar destekli mühendislik dersi beni etkileyen en önemli derslerin başında geldi. Gerek ders içerisinde yaptığımız uygulamalı çalışmalar gerekse ders anlatımında kullanılan materyaller sayesinde mühendislik problemlerine bakışım ve yaklaşımım olumlu yönde değişti. Dersin teorik anlatımının yanı sıra endüstriyel alanda karşılaşılan problemlerin analizlerle çözümü ve problemlere doğru yaklaşım tekniklerinin gösterilmesi gerçekten çok yararlıydı. Statik dersi için bölüm bölüm hazırlanılan notlar hem çok sade hem de çok açıklayıcıydı. Statik problemlerine doğru yönden bakmayı ve çözümleri ezberleyerek değil anlayarak yapmamı sağladı. Yüksek lisansımda aldığım kompozit malzemeler dersinde ise bambaşka bir alanda çok güzel bilgiler öğrendim. Teorik yoğunluğu yüksek bir ders olduğu halde ders notlarının sonunda endüstriyel alanlarda kullanım örneklerinin verilmesi ve bu örneklerin videolar ile desteklenmesi gerçekten çok öğreticiydi.

Aytug Öner >>>

ÖğrenciDokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği - (Mekanik Y. Lisans)