Bu kısımda mukavemette yer alan temel kavramların ve prensiplerin kısa izahlarını bulabilirsiniz.