Ayırma Prensibi: Dış yüklerin etkisine maruz bir cisim dengede ise, hayali olarak ayırdığımız her bir parçası da dış ve iç kuvvetlerin etkisi ile ayrı ayrı dengededir ki, buna ayırma prensibi denir.

Dış yüklerin etkisine maruz statik denge halindeki bir cisim düşünüyoruz. Dış yükler kendi içinde dengededir. Cismi hayali olarak, I-I gibi bir düzlemden kesip iki parçaya ayırdığımızda, her bir parça yine dengededir. Ancak bu sefer o parçaya etki eden dış kuvvetleri, ayırdığımız yüzeydeki iç kuvvetler ve momentler dengeleyecektir.  Ayırma prensibi anlaşılmazsa, mukavemetteki gerilme kavramı ve ilgili konular tam olarak anlaşılamaz.