Gerilme ile Basınç Arasındaki fark nedir?

Basınç ve gerilmenin birimleri aynı (MPa) olmasına rağmen fiziksel kavram olarak birbirlerinden farklıdır. En genel anlamıyla basınç cisme uygulanan dış yüktür. Gerilme ise cismin içinde dış yüklere karşı oluşan tepkidir. Yani basınç etki, gerilme tepkidir. Veya Basınç girdi ise gerilme cismin cevabıdır denilebilir. Bu farkı anlamak gerilme kavramını anlamak açısından önemlidir.