(MUKAVEMET)

Mukavemet I Ders Notlarının Tümü:   (Son güncelleme13.10.2020)

Not: İsteyen Öğretim Üyelerine Sunum Dosyası gönderilemektedir.

İçindekiler:

1- Giriş,Bilgileri ve Temel Hesaplamalar : Dersin içeriği, amacı, hedefleri; Gerilme Kavramı,Eksenel (Çek-Bası)  Yükleme hesapları, Bağlantı Elemanları (pim, civata, perçin hesapları)

2- Şekil Değiştirme: Elastiklik Modülü, Poisson oranı, Hooke Kanunları, Eksenel Uzama-Kısalma Hesapları, Termal Yükleme ve Şekil Değiştirmeler, Eksenel Yüklemede Hiperstatik Problemler

3- Milleri Burulması : Dairesel kesitli çubuk elemanlar (miller) için Burulma yüklemesi ve gerilme hesabı, Burulmada hiperstatik problemler

4- Eğilme: Basit ve kesmeli Eğilmede Gerilme Hesabı, Düşey Yüklü kirişlerde Kesme Kuvveti-Eğilme Momenti Diyagramları

5- Eğilmede Kayma Gerilmeleri: (Hazırlanıyor. Derse dahi değildir)

6-Düzlemde Gerilme Dönüşümleri ve Mohr Çemberi

7- Akma ve Kırılma Kriterleri

8- Bileşik Yükleme Durumları