(Bilgisayar Destekli Mühendislik – BDM)

Endüstriyel Örneklerle ilgili Sunumlar, derste anlatıldıktan sonra sırasıyla bu sayfaya koyulmaktadır.

Dikkat: 2020-2021 Bahar Dönemi Ders Sunumları materyalleri ve ders takipleri SAKAI programı üzerinden yapılacaktır. Alttaki Dosyalar geçen yıllara aittir.

  1. Ders İçeriği ve Değerlendirme Kriterleri
  2. Sonlu Elemanlar Yöntemine Bir Bakis  (Sınavda sorumlu değilsiniz)
  3. BDM Yol Haritası
  4. Analiz Tipleri ve Özellikleri          ( Son güncelleme 13.03.2020… sürekli güncellenecektir)