(Bilgisayar Destekli Mühendislik – BDM)

Endüstriyel Örneklerle ilgili Sunumlar, derste anlatıldıktan sonra sırasıyla bu sayfaya koyulmaktadır.