Kompozit Malzeme Mekaniği Eğitim Videoları

(Hazırlanacak Videolar: 1- Giriş ve Motivasyon, 2- Genel Bilgiler, 3- Üretim Teknolojileri-Özet Bilgiler,4- Mukavemet Temel Bilgileri)

Dikkat: Videolar açılmıyorsa, sağ click ile “Bağlatıyı Yeni segmede Aç”  seçeneğini deneyin.

5-  Anizotropik Malzeme Tipleri ve Özellikleri (Anistropic Elasticity)

6- Malzeme Özelliklerinin Teorik Hesaplanması / Kompozit Malzeme Mekaniği

7-Çözümlü Örnek Problem 1:     (Tek Tabaka – Isıl Yüklemlemelerle İlgili)

8- ÖRNEK PROBLEMLER -A1(Çeki-BasıYüklemeleriyle İlgili)

9-Kompozitten Verim Alma Sınırları

10-Mekanik Özelliklerin Deneysel Tespiti

11-Kompozitlerde Gerilme-Şekil Değiştirme (Hooke) Bağıntıları

12- Çözümlü Örnek Problem 2: Tek Tabakada gerilme-şekil değiştirme hesapları ile ilgili

13-Kompozitlerde Hasar Teorileri

14- Çözümlü Örnek Problem 3: Kompozitlerde Hasar Teorileri ile ilgili

15-Tabakalı Kompozitlerde Gerilme-Şekil Değiştirme Hesapları [A, B, D matrisleri ile çözüm]

16- Çözümlü Örnek Problem 4:Tabakalı Kompozitlerde Gerilme – Şekil Değiştirme Hesapları ve Hasar Tespitleri